Tesár

POČET HODÍN CENA S DPH ČÍSLO AKREDITÁCIE
500 620 € 1153/2012/101/2