Prievidza

29. 09. 2017

o 08:00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

02. 10. 2017

o 08:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

05. 10. 2017

o 08:00 hod.

Lešenári

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

05. 10. 2017

o 08:00 hod.

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

základné školenie, opakované školenie

Žiar nad Hronom

26. 09. 2017

o 08:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

29. 09. 2017

o 8:00 hod.

Vodiči motorových vozíkov

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

04. 10. 2017

o 08:00 hod.

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

opakované školenie, základné školenie

12. 10. 2017

o 08:00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

13. 10. 2017

o 08:00 hod.

Elektrotechnici § 21 - § 23

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz, rozšírenie

23. 10. 2017

o 08:00 hod.

Lešenári

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

06. 11. 2017

o 8:00 hod.

Vodiči motorových vozíkov

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

08. 11. 2017

o 08:00 hod.

Obsluha zdvíhacích zariadení

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

08. 11. 2017

o 08:00 hod.

Viazač bremien

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

13. 11. 2017

o 08:00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

15. 11. 2017

o 08:00 hod.

Elektrotechnici § 21 - § 23

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz, rozšírenie

24. 11. 2017

o 08:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

01. 12. 2017

o 08:00 hod.

Kuriči

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

11. 12. 2017

o 09:00 hod.

Obsluha stavebných strojov

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

12. 12. 2017

o 08:00 hod.

Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

15. 12. 2017

o 08:00 hod.

Vodiči motorových vozíkov

aktualizácia, opakované školenie, základný kurz

Bratislava

Termín podľa požiadaviek

Školenia v oblasti BOZP a obsluhy technických zariadení

základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava

Termín podľa požiadaviek

Rekvalifikačné kurzy

cukrár, kuchár, čašník, murár, tesár, stolár