Obsluha tlakových zariadení

OBSLUHA KOTLOV

Odborná príprava je určená pre kuričov 1 - 6 triedy pre všetky typy palív v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  Ku skúške je nutné predložiť predpísanú prihlášku s vyznačením parametrov kotla, druhu paliva, potvrdeného zdravotného stavu a absolvovania predbežnej praxe. Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok získa poslucháč preukaz kuriča - vydaný príslušným Inšpektorátom práce pre triedy I. - V. alebo osvedčenie kuriča pre triedu VI. vydané našou spoločnosťou.

Obsluha tlakových zariadení - obsluha kotlov - základný kurz

POČET HODÍN

CENA S DPH

ČÍSLO OPRÁVNENIA

min. 16 

VI. trieda: 125 €

V.trieda: 125 €

IV. trieda: 140 €

III. trieda: 155 € 

VVZ – 000113 - 06 - 02.2 

Obsluha tlakových zariadení - obsluha kotlov - opakované školenie 

POČET HODÍN

CENA S DPH

ČÍSLO OPRÁVNENIA

8

20 €

VVZ – 000113 - 06 - 02.2 

Opakované školenie sa v zmysle § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva najmenej raz za dva roky. 

Obsluha tlakových zariadení - obsluha kotlov - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN

CENA S DPH

ČÍSLO OPRÁVNENIA

8

40 €

VVZ – 000113 - 06 - 02.2 

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva každých päť rokov od vydania preukazu alebo osvedčenia.

OBSLUHA TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÝCH

Odborná príprava je určená pre osoby na obsluhu tlakových nádob stabilných v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.  Ku skúške je nutné predložiť predpísanú prihlášku s potvrdením zdravotného stavu. Po úspešnom ukončení kurzu a skúšok získa poslucháč osvedčenie - vydané našou spoločnosťou.

Obsluha tlakových zariadení - obsluha tlakových nádob stabilných - základný kurz

POČET HODÍN

CENA S DPH

ČÍSLO OPRÁVNENIA

16

125 €

VVZ – 000113 - 06 - 02.2 

Obsluha tlakových zariadení - obsluha tlakových nádob stabilných - aktualizačná odborná príprava

POČET HODÍN

CENA S DPH

ČÍSLO OPRÁVNENIA

8

40 €

VVZ – 000113 - 06 - 02.2 

Aktualizačná odborná príprava sa v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva do piatich rokov od vydania preukazu alebo osvedčenia.

Ceny sú uvedené vrátane poplatkov za skúšky a vystavenie preukazov oprávnenou právnickou osobou. 

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na NEURČITÝ ČAS - v zmysle § 39c zákona NR SR č. 136/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

PrílohaVeľkosť
Prihláška - §16 §17 §18 - 508-2009.pdf238.39 KB